RENNER Sp. z o. o.

ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice

office@rennergroup.pl


RENNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice KRS 0000568404, Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP 6462938577, REGON 361854159, Kapitał Zakładowy 1 007 000,00 w całości wpłacony

Nasze inwestycje